About me

 

 

 

I've alwyas been interested in images.

When I was a child, I cut out "beautiful" pictures and collected them in a notebook. At an advanced age I discovered the world of Arts. I talked to Van Gogh's colourful paintings, got lost in Holland's landscapes, was really surprised about lines and compositions and found out how light could create an almost onrealistic world.

Many years later I went to the Academy of Arts to study painting.  From that moment, it was just a little step to photography. Manage the image, that was the point. And it is the point even now. Sometimes I use a pencil or a paint brush, sometimes my reflex camera or my compact. But they are only a medium to represent my vision on the world, the people, the nature.

 

 

Beelden hebben me altijd geboeid.

Als kind knipte ik "mooie" prenten uit tijdschriften en verzamelde ze in een schriftje. Later ontdekte ik de wereld van de Kunst. Ik praatte met kleurige schilderijen van Van Gogh, liep verloren in de landschappen van Hollandse meesters, verbaasde me over lijnen en composities en ontdekte hoe het licht soms een haast onrealistische wereld schiep.

Vele jaren later trok ik naar de academie om één van mijn wensen te realiseren, ik ging schilderkunst studeren. De stap naar de fotografie was snel gezet. 

Het Beeld naar mijn hand zetten, daar ging het om. Daar gaat het nog altijd om. Soms gebeurt dat met een potlood of een penseel, soms met een reflextoestel of een compactje. Ze zijn slechts een medium dat me help om mijn visie op de wereld, de mensen, de natuur in beeld te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m-arte.be